De grondbank 
Dijkshoorn Bleiswijk B.V. is in het trotse bezit van de BRL 9335-1, waardoor zij zich vanaf heden een gecertificeerde Grondbank mag noemen. De grondstromen, die ons worden aangeboden, worden volgens het protocol vanaf het moment van inname tot aan de levering op de plaats van eindbestemming gecontroleerd. Daarnaast worden er bodemonderzoeken afgenomen die de kwaliteit van de grond controleren.

Tevens is Dijkshoorn Bleiswijk B.V. in het bezit van de BRL 9335-4, Samengestelde Grondproducten. Hieronder valt de verkoop van teelaarde, bemeste tuinaarde, bomengrond en bomenzand.  Dit zijn producten, die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garandeert Dijkshoorn Bleiswijk dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse “Achtergrondwaarde” wat betekend dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Dijkshoorn Bleiswijk geeft met deze protocollen invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).

De producten die wij innemen:
– Gekeurde grond met achtergrond waarde
– Ongekeurde grond
– Grond met puin

De soorten grond van Dijkshoorn Multi Terra
– Gekeurde grond met achtergrond waarde
– Gekeurde bordesgrond
– Bomengrond
– Bomenzand

Bekijk hier ons certificaat :
BRL 9335 NL BSB productcertificaat 2017 (2)

Dijkshoorn Multi Terra: Hoogwaardige grondsoorten!

Bel ons bij vragen over grond: 010 – 5212373