Groenafval: Van inname en inzameling tot Biomassa.

Tuinders, aannemers, hoveniers, boomkwekers en overheden weten ons te vinden voor de verwerking van groenafval.

Denkt u daarbij aan inname en inzameling van:

  • Afgedragen gewassen uit de tuinbouw
  • Afval van boomkwekerijen
  • Rooien ban plantsoenen en overig groen

Kist in de kas:

Ons kist-in-de-kas concept ontwikkelden we voor agrarische bedrijven. De 2m3 kisten zijn enorm handelbaar en kunnen door de klant zelf overal op het bedrijf geplaatst worden, dit tot in vergelijking met containers die veel intern transport vergen, dus tijdverlies en hogere kosten. Wij brengen en halen de kisten en verwerken het afval.

Het groenafval kan ook worden opgehaald door onze knijperauto.